Kjara Cvetinović

Specijalista za informacione tehnologije i standardizaciju, rukovodilac IT službe

Kjara je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku za numeričku matematiku i optimizaciju. Karijeru je započela 2001. godine kao stručni saradnik na matičnom fakultetu. U okviru Microsoft akademske inicijative na Beogradskom univerzitetu, bila je angažovana kao predavač.

U bankarski sektor prelazi 2003. godine, priključujući se novoformiranom IT timu Nove banke, kasnije Findomestic banke. Menjajući radne uloge, napreduje do zvanja Rukovodioca sektora za softversku podršku.

Član IT tima Udruženja banaka Srbije postaje 2008. godine. Danas je na pozicijama Specijalista za informacione tehnologije i standardizaciju i rukovodilac IT službe. Kao specijalista pruža podršku radu Odbora za informacione tehnologije i standardizaciju i Odbora za digitalno bankarstvo, a rad IT sektora organizuje u svrhe nadgledanja, upravljanja i kontrolisanja funkcionisanja više informacionih sistema, saglasno aktuelnim poslovnim funkcijama Udruženja:

  1. Operator platnog sistema Кliring čekova - IS
  2. Operator platnog sistema Kliring direktnih zaduženja - IS
  3. Operator IKT sistema od posebnog značaja Kreditni biro - IS
  4. Interna mreža UBS

Učestvovala je u organizaciji radne grupe za primenu IPS na prodajnim mestima (UBS, NBS), doprinela standardizaciji Preporuka za upotrebu QR koda (NBS, UBS, PKS) i bila član radne grupe za kreiranje Operativnih pravila za promenu platnog računa (UBS).

Iza sebe ima skoro dve decenije iskustva u oblastima analize, projektovanja, realizacije, testiranja i održavanja informacionih sistema. Aktivno radi na kreiranju strategija i implementaciji informacionih tehnologija u cilju sprovođenja poslovnih ciljeva.

Vrh strane
Vrh strane