Marina Papadakis

Generalni sekretar                               

Marina Papadakis je imenovana za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije u martu 2023. godine.

Pre ovog imenovanja, Marina je bila partner-osnivač advokatske kancelarije Papadakis Čabarkapa u periodu od 2019. do 2023. godine, gde se prvenstveno bavila pružanjem usluga u oblasti korporativnog i komercijalnog prava, uključujući tu naročito pravo konkurencije, Banking & Finance, regulatorno i upravno pravo i pravo Evropske unije.

Pre osnivanja advokatske kancelarije, Marina je radila u Narodnoj banci Srbije u periodu od 2012. do 2019. godine, gde je zauzimala niz visoko rangiranih menadžerskih pozicija, što joj je omogućilo da izbliza radi na nizu multi-institucionalnih projekata, kao i na projektima koji su uključivali rad sa međunarodnim finansijskim institucijama i institucijama EU.

U periodu od 2002. do 2012. godine Marina je radila u jednoj od vodećih srpskih advokatskih kancelarija koja se bavi korporativnim pravom, gde je najpre bila partner u odeljenju za korporativno poslovanje, a potom i partner zadužen za pružanje usluga klijentima iz finansijskog sektora.

Vrh strane
Vrh strane