dr Milan Brković

Koordinator rada Kreditnog biroa, specijalista za finansijska tržišta

Milan ima više od 19 godina radnog iskustva na različitim pozicijama u državnom i privatnom sektoru. Karijeru je započeo u Saveznom ministarstvu za finansije, sektoru za banke gde je radio na izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti bankarskog poslovanja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije, osiguranje. Na istom fakultetu je magistrirao. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, modul bankarstvo i finansije.

Timu Udruženja banaka Srbije pridružio se 2008. godine. U okviru Kreditnog biroa UBS obavlјao je sve poslove, počevši od neposrednog rada sa klijentima banaka – fizičkim i pravnim licima, administriranja korisničkih ovlašćenja zaposlenih u bankama koji rade na poslovima KB, obuke bankara koji rade na poslovima sa KB, izrade instrukcija za rad banaka sa Kreditnim biroom, itd. Od 2017. godine obavlјa poslove koordinatora rada Kreditnog biroa i Poslovnog saveta, kao glavnog operativnog organa rukovođenja KB. Radi na razvoju metodologije, sadržaja i kvaliteta kreditnih izveštaja, odnosno uvođenja novih proizvoda i usluga u cilјu efikasnije procene kreditne sposobnosti klijenata banaka – fizičkih i pravnih lica.

Objavio je više naučnih radova iz oblasti bankarstva i finansija. Recenzent je za oblast bankarstva u časopisima Bankarstvo i Ekonomski vidici.

Vrh strane
Vrh strane