Sanja Tomić

Specijalista za komplajans i poslove sa inostranstvom

Sanja ima preko 25 godina bankarskog iskustva u različitim oblastima bankarskog poslovanja, od sprovođenja poslovanja klijenata i banke saglasno zakonskoj regulativi koja uređuje poslove sa inostranstvom, operativnog rada i rukovođenja platnim prometom sa inostranstvom, deviznih back office operacija, dealing-a, dokumentarnih poslova, funkcije sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i komplajansa. Učestvovala je u nizu projekata, od uvođenja elektronskog bankarstva u platni promet sa inostranstvom, elektronskog izveštavanja NBS, implementacije SWIFT-a, implementacije AML i CTF, komplajansa, Bazela II i FATCA standarda. Bila je zaposlena u nekoliko banaka (Prva preduzetnička banka a.d. Beograd, Predstavništvo Bank Austrije u Srbiji, HVB Jugoslavija, Unicredit bank Srbija a.d., Hypo Alpe Adria Beograd, Addiko bank a.d. Beograd), a aktivno sarađuje sa kolegama iz zemlje i regiona.

Timu Udruženja banaka Srbije pridružila se na poziciji specijalnog savetnika za komplajans i poslove sa inostranstvom. Koordinator je rada Odbora za komplajans i Odbora za poslove sa inostranstvom, kao i radnih grupa koje su osnovala prethodno pomenuta tela (Radna grupa za prigovore, Radna grupa za AML, Radna grupa za zaštitu podataka o ličnosti i Radna grupa za garancije). Osim u stručnim odborima pri Udruženju banka Srbije, aktivna je na predavanjima u zemlji i regionu u organizaciji UBS, OEBS-a, EBRD-a, Evropske komisije i US Treasury. Član je međunarodnog odbora za saradnju pri Evropskom institutu za komplajans i ICC Srbija.

Ističe se i značajnim iskustvima u procesima spajanja i prodaje banaka, učešćem u procesu migracije na nove operativne sisteme za oblasti platnog prometa sa inostranstvom, AML-a & CTF-a, komplajans rizika. Beleži dobre rezultate u organizaciji više tradicionalnih skupova, kao što su savetovanja: Komplajans funkcija u bankama i Trade & Finance, stručni sastanci i radionice za oblasti iz nadležnosti trenutne funkcije sa ciljem poboljšanja komunikacije sa regulatornim i kontrolnim organima značajnim za predmetne oblasti i unapređenjem zakonskog okvira u bankarskom poslovanju u oblastima za koje je nadležna.

Vrh strane
Vrh strane