dr Slađana Sredojević

Specijalista za međunarodnu saradnju i edukaciju, rukovodilac Centra za bankarsku obuku

Slađana ima više od 15 godina iskustva u javnom i privatnom sektoru, međunarodnoj saradnji, evropskim integracijama, razvojnoj pomoći, poslovnom (bankarskom), ali i akademskom okruženju. Poseduje ekspertizu iz oblasti poslovnih i javnih finansija, finansiranja investicija, bankarstva, međunarodnih finansija, stručnog obrazovanja, upravlјanja projektima. Pored odbranjenog doktorata ekonomskih nauka, usavršavala se i na brojnim seminarima u zemlјi i dužim boravcima u inostranstvu (Luksemburg, Japan, Španija). Kao predavač stekla je i akreditaciju na nacionalnom nivou (rešenje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije).

Od 2006. godine, radi kao specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i obrazovanje u Udruženju banaka Srbije, gde i rukovodi Centrom za bankarsku obuku. Sekretar je Odbora za razvoj finansijskih tržišta i Odbora za  edukaciju i lјudske resurse UBS, a od 2015. godine i sekretar ACI Srbija. U ime Udruženja banaka Srbije, član je Izvršnog odbora Evropske bankarske trening mreže i višegodišnji je kontakt u saradnji sa Evropskom bankarskom federacijom iz Brisela.

Svoju profesionalnu karijeru započela je kao državni službenik - savetnik u Ministarstvu finansija Savezne Republike Jugoslavije (2000), a od 2003. godine i Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije. Bila je zaposlena i kao finansijski specijalista  Svetske banke u jedinici za implementaciju projekta.

Motivisana kontinuiranim ličnim i profesionalnim razvojem, teži da ima snažni uticaj na razvoj okruženja, kreativnost, zajedničke vrednosti i opšte (javno) blagostanje.

Vrh strane
Vrh strane