Slavica Drinić

Specijalista za upravljanje rizicima i kontrolu poslovanja banaka i poslovanje banaka sa pravnim licima u zemlji

Slavica je diplomirani ekonomista sa preko 20 godina iskustva u različitim oblastima bankarskog poslovanja, od razvoja proizvoda za stanovništvo, odobravanja kredita za stanovništvo, naplate potraživanja od stanovništva do upravljanja rizicima i kapitalom. Iskustvo je sticala u nekoliko banaka. Rizicima se bavi preko 10 godina, od samih početaka razvoja ove oblasti u Srbiji, i to razvojem i implementacijom kreditnih politika, implementacijom modela za kreditni rizik, procesom interne procene adekvatnosti kapitala, metodologijom za ispravku vrednosti, stres testiranjem za kreditni rizik, praćenjem i analizom portfolija, regulatornim izveštavanjem, implementacijom Bazelskih standarda. U svojoj bankarskoj karijeri učestvovala je u više uspešno realizovanih projekata iz domena ispravke vrednosti, razvoja baza podataka, migracije core banking sistema, upravljanja kolateralima i implementacije Bazelskih standarda, kao i u dva due diligence projekta.

Timu Udruženja banaka Srbije pridružuje se 2018. godine kao savetnik za oblast upravljanja rizicima. Koordinira radom Odbora za upravljaje rizicima i kapitalom Udruženja banaka Srbije i radnih grupa koje je osnovao Odbor: Radna grupa za operativne rizike i Radna grupa za tržišne rizike. U Udruženju banaka Srbije vodila je projekat tehničke implementacije Baze podataka o stopama neizvršenja obaveza (stope default-a) na nivou bankarskog sektora.

Organizuje godišnje savetovanje risk menadžera Bank FinIng koje se obavi aktuelnim temama iz oblasti upravljanja rizicima i kapitalom u bankama.

Vrh strane
Vrh strane