dr Srđan Cekić

Specijalista za poslovanje sa stanovništvom

Srđan je diplomirao 1986. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Magistarske studije završava 2005. godine da bi 2007. godine odbranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Karijeru je započeo u rodnom Leskovcu 1986. godine i to u privredi. Za deset godina rada prošao je uspešan razvojni put od samostalnog stručnog saradnika u ,,Leteksu” Leskovac do generalnog direktora ,,Trgoprometa” Leskovac, najveće trgovinske kuće u Jablaničkom okrugu. Nakon isteka mandata, 1995. godine prelazi u bankarski sektor najpre na poziciju direktora filijale Jubanke-Jugobanke a.d. Beograd, da bi 2000. godine prešao na mesto Izvršnog direktora za poslove sa privredom. Nakon isteka mandata 2005. godine postaje zamenik direktora Vojvođanske banke, da bi već 2006. godine bio angažovan kao zamenik generalnog direktora Banke Poštanske Štedionice. Oktobra 2006. godine izabran je za Predsednika Izvršnog Odbora Banke Poštanske Štedionice i na toj funkciji ostaje u naredna dva mandata tj. do oktobra 2016. godine.

Tokom dosadašnje bogate radne karijere na rukovodećim funkcijama, učestvovao je u izradi značajnih studija i rukovodio brojnim projektima. Kao neke od najznačajnijih svakako treba izdvojiti privatizaciju ,,Trgoprometa” Leskovac po tadašnjem Zakonu o privatizaciji 1992. godine i izradu studije izvodljivosti u funkciji rukovodioca tima za pripremu privatizacije Jubanke a.d. Beograd u periodu 2002-2004. godine. Bio je vođa tima u postupku ,,čišćenja” bilansa Jubanke a.d. Beograd (Pariski i Londonski klub) i razdvajanja i razgraničenja po svim bilansnim pozicijama sa Jugobankom Udruženom bankom a.d. Beograd, kao i glavni koordinator tima ispred Banke Poštanske Štedionice za preuzimanje Privredne banke Pančevo, dela obaveza i imovine Nove Agrobanke a.d. Beograd, Razvojne banke Vojvodine, Privredne banke Beograd i Univerzal banke a.d. Beograd po Odlukama Vlade Republike Srbije.

Timu specijalnih savetnika u Udruženju banaka Srbije pridružuje se 2017. godine gde je angažovan u segmentu poslova sa stanovništvom banaka.

Vrh strane
Vrh strane