Svetlana Negovan

Specijalista za platni promet

Diplomirani pravnik. Karijeru započela 1992. godine, u MIP RSK, nakon čega prelazi u Balkan osiguranje gde je zastupala osiguravajuće društvo. U Skupštinu grada Beograda prelazi 1996. godine i tamo provodi 6 godina. U Cepter banku prelazi 2002. godine, a potom u LHB Banku kao rukovodilac dinarskog platnog prometa u zemlјi. Radila na projektu prelaska i implementacije sistema platnog prometa u Banci.

Timu Udruženja Banaka pridružuje se 2008. godine na mestu Savetnika za platni promet.  Bila je deo tima za implementaciju sistema Direktnih zaduženja, odnosno tima za definisanje regulatornog okvira i operativnih pravila direktnih zaduženja, a učestvovala je i u projektu za licenciranje Operatora platnog sistema.

Vrh strane
Vrh strane