dr Zlata Lukić

Specijalista za marketing i PR, rukovodilac Službe za marketing i odnose sa javnošću

Kao profesionalac sa više od 10 godina iskustva u bankarskom sektoru, Zlata je karijeru započela i gradila u Udruženju banaka Srbije. Od januara 2018. godine  na poziciji specijaliste za marketing i PR zadužena je za imidž, korporativni identitet UBS i saradnju s medijima. Dugogodišnji član redakcije, trenutno obavlja funkciju urednice naučnog časopisa Bankarstvo u izdanju Udruženja. Pokretač je i programski direktor godišnjeg BankMark savetovanja, nastalog sa ciljem da se povežu predstavnici struke koji se marketingom, oglašavanjem i komunikacijama bave u bankama i finansijskim institucijama.

U bankarstvu se (pro)našla igrom slučaja. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za anglistiku, 2008. godine, a doktorsku tezu iz engleske književnosti na istom fakultetu odbranila 2013. godine. Autorka je više stručnih i naučnih radova objavljenih u relevantnim naučnim časopisima.

Duboko veruje u kontinuirani profesionalni razvoj i koncept doživotnog učenja. Oblasti interesovanja i stručnog usavršavanja obuhvataju odnose sa javnošću i medijima, krizne komunikacije, brend menadžment, marketing na društvenim mrežama i kontent marketing. 

Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije i Društva Srbije za odnose sa javnošću.

Vrh strane
Vrh strane