Organi upravljanja

Udruženjem upravljaju njegove članice preko svojih ovlašćenih predstavnika, izabranih u organima Udruženja, koji imaju jednako pravo glasa.

Organi Udruženja su:

 • Skupština, kao organ svih članica ove bankarske asocijacije
 • Upravni odbor, kao organ upravljanja
 • Nadzorni odbor, kao organ nadzora
 • Generalni sekretar, kao organ poslovođenja.

Na Godišnjoj sednici Skupštine Udruženja banaka Srbije, održanoj 15.06.2022. godine donete su Odluke o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja u sledećem sastavu:

Članovi Upravnog odbora:

 • BANCA INTESA a.d. Beograd;
 • OTP BANKA Srbija a.d. Novi Sad;
 • NLB KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd;
 • UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd;
 • RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd;
 • BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd;
 • ERSTE BANK a.d. Novi Sad;
 • EUROBANK DIREKTNA a.d. Beograd.
 • AIK BANKA a.d. Beograd;

Na I konstitutivnoj sednici Upravnog odbora, održanoj 05.10.2022. godine, za predsednika Upravnog odbora izabran je Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, a za zamenika predsednika izabran je Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora Unicredit bank Srbija, a.d. Beograd.

Odlukom Skupštine Udruženja banaka Srbije od 15.06.2022. godine, izabran je Nadzorni odbor u sastavu od 3 člana, sa mandatom od četiri godine. Nadzorni odbor je na I sednici dana 16.06.2023. doneo Odluku u izboru predsednika i zamenika predsednika Nadzornog odbora, gde je za predsednika izabran Igor Anić, ProCredit bank a.d. Beograd, a za zamenika Vojislav Lazarević, Addiko bank a.d. Beograd.

Članovi Nadzornog odbora UBS:

 • PROCREDIT BANK a.d. Beograd;
 • ADDIKO BANK a.d. Beograd;
 • HALKBANK a.d. Beograd.

Aktuelni spisak članova Upravnog odbora UBS:

 1. Darko Popović - Banca Intesa a.d. Beograd
 2. Predrag Mihajlović - OTP banka Srbija a.d. Beograd
 3. Vlastimir Vuković - NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 4. Nikola Vuletić - Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 5. Zoran Petrović - Raiffeisen banka a.d. Beograd
 6. Bojan Kekić - Banka poštanska štedionica a.d. Beograd
 7. Jasna Terzić - Erste Bank a.d. Novi Sad
 8. Slavica Pavlović - Eurobank Direktna a.d. Beograd
 9. Petar Jovanović - AIK banka a.d. Beograd

Aktuelni spisak članova Nadzornog odbora UBS:

 1. Igor Anić - ProCredit Bank a.d. Beograd
 2. Vojislav Lazarević - Addiko Bank a.d. Beograd
 3. Aziz Arslan - Halkbank a.d. Beograd

Generalni sekretar

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije je na svojoj VI sednici održanoj dana 13. marta 2023. godine izabrao, gospođu Marinu Papadakis za novog generalnog sekretara, koja će dužnost preuzeti krajem meseca.

Gospođa Papadakis je svoju karijeru započela u renomiranoj advokatskoj kancelariji u kojoj je provela više od 10 godina radeći na korporativnim pravnim poslovima. Karijeru je zatim nastavila kao višegodišnji rukovodilac u Narodnoj banci Srbije, gde je radila u Direkciji za zakonodavno pravne poslove, Kabinetu guvernera, Sektoru za restrukturiranje banaka i kao predstavnik Narodne banke Srbije u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji.

Marina je osnovala advokatsku kancelariju u Beogradu, gde je fokus njenog rada bio na korporativnim i komercijalnim pravnim poslovima, uključujući pravo konkurencije, regulatorno i administrativno, kao i evropsko pravo.

Izborom Marine Papadakis za generalnog sekretara, Udruženje banaka Srbije će nastaviti da unapređuje saradnju sa svim relevantnim institucijama i akterima na bankarskom i finansijskom tržištu, sa regulatornim telima, sa klijentima banaka i njihovim predstavnicima, a sa trajnim ciljem unapređenja i modernizacije bankarskog sistema Srbije.

Vrh strane
Vrh strane