Organi upravljanja

Udruženjem upravljaju njegove članice preko svojih ovlašćenih predstavnika, izabranih u organima Udruženja, koji imaju jednako pravo glasa.

Organi Udruženja su:

 • Skupština, kao organ svih članica ove bankarske asocijacije
 • Upravni odbor, kao organ upravljanja
 • Nadzorni odbor, kao organ nadzora
 • Generalni sekretar, kao organ poslovođenja.

Na Godišnjoj sednici Skupštine Udruženja banaka Srbije, održanoj 25.04.2018. godine donete su Odluke o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja u sledećem sastavu:

Članovi Upravnog odbora:

 • BANCA INTESA a.d. Beograd;
 • KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd;
 • UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd;
 • SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd (sada OTP BANKA Srbija a.d. Beograd);
 • RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd;
 • AIK BANKA a.d. Beograd;
 • VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, članica OTP Grupe;
 • ERSTE BANK a.d. Novi Sad;
 • EUROBANK a.d. Beograd;
 • BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd.

Na I sednici Upravnog odbora, održanoj 02.10.2018. godine, za predsednika Upravnog odbora izabran je Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, članice OTP Grupe, dok je na II sednici Upravnog odbora, održanoj dana 26.12.2018. godine za zamenika predsednika Upravnog odbora izabrana Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke a.d. Beograd.

Članovi nadzornog odbora:

 • SBERBANK a.d. Beograd;
 • ADDIKO BANK a.d. Beograd;
 • PROCREDIT BANK a.d. Beograd;
 • CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA a.d. Novi Sad;
 • PIRAEUS BANK a.d. Beograd (sada DIREKTNA BANKA a.d. Kragujevac)

Aktuelni spisak članova Upravnog odbora UBS:

 1. Predrag Mihajlović - OTP banka Srbija a.d. Beograd
 2. Jelena Galić - AIK banka a.d. Beograd
 3. Draginja Đurić - Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Bojan Kekić - Banka poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Slavko Carić - Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Vlastimir Vuković - Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Zoran Petrović - Raiffeisen banka a.d. Beograd
 8. Feza Tan - Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 9. Predrag Vasić - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, članica OTP Group
 10. Slavica Pavlović - Eurobank a.d. Beograd

Aktuelni spisak članova Nadzornog odbora UBS:

 1. Marijana Vasilescu - Sberbank Srbija a.d. Beograd
 2. Igor Anić - ProCredit Bank a.d. Beograd
 3. Vojislav Lazarević - Addiko Bank a.d. Beograd
 4. Vladimir Zečević - Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
 5. Vesna Pavlović - Direktna banka a.d. Kragujevac

Generalni sekretar

Na svojoj redovnoj sednici, održanoj 19. februara 2019. godine, Upravni odbor Udruženja banaka Srbije izabrao je gospodina Vladimira Vasića za novog generalnog sekretara.

Gospodin Vladimir Vasić ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uklјučujući poslove rukovodioca koje je obavlјao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravlјanje investicionim fondovima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije i osiguranje, a tokom svog profesionalnog razvoja pohađao je brojne treninge u domaćem i internacionalnom okruženju na teme planiranja i donošenja strateških odluka, kreditnih i drugih rizika u poslovanju banaka, kao i iz domena upravlјanja projektima, timovima, kvalitetom, promenama, itd.

Tokom svoje bankarske karijere gospodin Vasić je, između ostalog, bio profesionalno  angažovan na opštim poslovima vezanim za pružanje podrške poslovanju; obavlјao poslove vezane za koordinaciju i kontrolu poslovanja ekspozitura; bavio se strateškim planiranjem i vođenjem projekata od posebne važnosti; bio član komiteta za rizike, član due diligence tima, bio ovlašćen i odgovoran za upravlјanje portfolijom projekata, kao i upravlјanje klјučnim promenama. Osim toga, obavlјao je i poslove vezane za operativne rizike i aktivnosti sprečavanja pranja novca i usaglašenosti poslovanja, rukovodio projektima za rast konkurentnosti, performansi i kvaliteta poslovanja banke, i sprovodio savetodavne aktivnosti u cilјu strateškog unapređenja finansijskih performansi.

Vrh strane
Vrh strane