Odbor za digitalno bankarstvo

Odbor za digitalno bankarstvo

  1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  2. Banca Intesa a.d. Beograd
  3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  4. Erste Bank a.d. Novi Sad
  5. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  7. Mobi banka a.d. Beograd
  8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  10. OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: Srđan Zec, Udruženje banaka Srbije p.u.

Vrh strane
Vrh strane