Odbor za edukaciju i ljudske resurse

Članovi Odbora za edukaciju i ljudske resurse

  1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  2. Banca Intesa a.d. Beograd
  3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  4. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  5. Erste Bank a.d. Novi Sad
  6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  7. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  8. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  9. OTP banka a.d. Beograd
 
Vrh strane
Vrh strane