Odbor za informatiku

Članovi Odbora za informatiku

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 2. Banca Intesa a.d. Beograd
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 4. Direktna banka a.d. Kragujevac
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Mobi banka a.d. Beograd
 8. NLB banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: Srđan Zec, Udruženje banaka Srbije p.u.

Vrh strane
Vrh strane