Odbor za komplajans

Članovi Odbora za komplajans su predstavnici sledećih banka:

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 2. Banca Intesa a.d. Beograd
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 4. RBA banka a.d. Novi Sad
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Eurobank Direktna a.d. Beograd
 7. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 8. 3banka a.d. Novi Sad
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane