Odbor za komplajans

Članovi Odbora za komplajans su predstavnici sledećih banka:

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 2. Banca Intesa a.d. Beograd
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 4. Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Eurobank a.d. Beograd
 7. Komercijalna banka a.d. Beograd
 8. Opportunity banka a.d. Novi Sad
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane