Odbor za komplajans

Članovi Odbora za komplajans su predstavnici sledećih banka:

  1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  2. Banca Intesa a.d. Beograd
  3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  4. Erste Bank a.d. Novi Sad
  5. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  7. 3banka a.d. Novi Sad
  8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  10. OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane