Odbor za marketing i PR

Članovi Odbora za marketing i PR su stručni predstavnici sledećih banaka:

  1. Addiko Bank a.d. Beograd
  2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  3. Banca Intesa a.d. Beograd
  4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  5. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  6. Erste Bank a.d. Novi Sad
  7. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  10. OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: Marina Kostadinović, specijalista za marketing i PR

Vrh strane
Vrh strane