Odbor za marketing i PR

Članovi Odbora za marketing i PR su stručni predstavnici sledećih banaka:

 1. Addiko Bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
 6. Direktna banka a.d. Kragujevac
 7. Erste Bank a.d. Novi Sad
 8. Komercijalna banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: Marina Kostadinović, specijalista za marketing i PR

Vrh strane
Vrh strane