Odbor za marketing i PR

Članovi Odbora za marketing i PR su stručni predstavnici sledećih banaka:

 1. Addiko Bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. RBA banka a.d. Novi Sad
 6. Eurobank Direktna a.d. Beograd
 7. Erste Bank a.d. Novi Sad
 8. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: Marina Kostadinović, specijalista za marketing i PR

Vrh strane
Vrh strane