Odbor za platni promet

Članovi Odbora za platni promet

  1. Addiko Bank a.d. Beograd
  2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  3. Banca Intesa a.d. Beograd
  4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  5. Erste Bank a.d. Novi Sad
  6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  7. Mobi banka a.d. Beograd
  8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  10. OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: specijalni savetnik Svetlana Negovan

Vrh strane
Vrh strane