Odbor za platni promet

Članovi Odbora za platni promet

 1. Addiko Bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Mobi banka a.d. Beograd
 8. MTS banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: specijalni savetnik Svetlana Negovan

Vrh strane
Vrh strane