Odbor za poreski sistem

Članovi Odbora za poreski sistem

 1. Addiko Bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
 6. Erste Bank a.d. Novi Sad
 7. Expobank a.d. Beograd
 8. Komercijalna banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora za poreski sistem: Sanja Jevtović, specijalni savetnik

Vrh strane
Vrh strane