Odbor za poreski sistem

Članovi Odbora za poreski sistem

 1. Addiko Bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. RBA banka a.d. Novi Sad
 6. Erste Bank a.d. Novi Sad
 7. Expobank a.d. Beograd
 8. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora za poreski sistem: Sanja Jevtović, specijalni savetnik

Vrh strane
Vrh strane