Odbor za poslove sa inostranstvom

Članovi Odbora za poslove sa inostranstvom su predstavnici sledećih banka:

  1. Addiko bank a.d. Beograd
  2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  3. Banca Intesa a.d. Beograd
  4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  5. Erste Bank a.d. Novi Sad
  6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  7. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  8. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  9. OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane