Odbor za poslove sa inostranstvom

Članovi Odbora za poslove sa inostranstvom su predstavnici sledećih banka:

  1. Addiko bank a.d. Beograd
  2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  3. Banca Intesa a.d. Beograd
  4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  5. RBA banka a.d. Novi Sad
  6. Erste Bank a.d. Novi Sad
  7. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  10. OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane