Odbor za poslove sa stanovništvom

Članovi Odbora za poslove sa stanovništvom su predstavnici sledećih banaka:

  1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  2. Banca Intesa a.d. Beograd
  3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  4. Erste Bank a.d. Novi Sad
  5. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  7. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  8. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  9. OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: specijalni savetnik dr Srđan Cekić

Vrh strane
Vrh strane