Odbor za poslove sa stanovništvom

Članovi Odbora za poslove sa stanovništvom su predstavnici sledećih banaka:

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 2. Banca Intesa a.d. Beograd
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 4. Erste Bank a.d. Novi Sad
 5. Eurobank a.d. Beograd
 6. Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. MTS banka a.d. Beograd
 8. NLB banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: specijalni savetnik dr Srđan Cekić

Vrh strane
Vrh strane