Odbor za pravna pitanja

Članovi Odbora za pravna pitanja

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 2. Banca Intesa a.d. Beograd
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 4. Direktna banka a.d. Kragujevac
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Mobi banka a.d. Beograd
 8. Opportunity banka a.d. Novi Sad
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane