Odbor za računovodstvo

Članovi Odbora za računovodstvo

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 2. Banca Intesa a.d. Beograd
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 4. Erste Bank a.d. Novi Sad
 5. Eurobank a.d. Beograd
 6. Expobank a.d. Beograd
 7. Komercijalna banka a.d. Beograd
 8. MTS banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: specijalni savetnik Sanja Jevtović

Vrh strane
Vrh strane