Odbor za računovodstvo

Članovi Odbora za računovodstvo

  1. Adriatic Bank a.d. Beograd
  2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  3. Banca Intesa a.d. Beograd
  4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  5. Erste Bank a.d. Novi Sad
  6. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  7. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  10. OTP banka a.d. Beograd

Koordinator Odbora: specijalni savetnik Sanja Jevtović

Vrh strane
Vrh strane