Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom banaka

Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom čine predstavnici sledećih banaka:

  1. Addiko Bank a.d. Beograd
  2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
  3. Banca Intesa a.d. Beograd
  4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  5. Erste Bank a.d. Novi Sad
  6. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  7. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  10. OTP banka a.d. Beograd

Stručni koordinator rada Odbora je Slavica Drinić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije

Vrh strane
Vrh strane