Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom banaka

Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom čine predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB  Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Addiko Bank a.d. Beograd
 10. Alta banka a.d. Beograd
 11. API Bank a.d. Beograd

Stručni koordinator rada Odbora je Slavica Drinić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije

Vrh strane
Vrh strane