Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom banaka

Odbor za upravljanje rizicima i kapitalom čine predstavnici sledećih banaka:

 1. Addiko Bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Eurobank a.d. Beograd
 7. Komercijalna banka a.d. Beograd
 8. NLB banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd

Stručni koordinator rada Odbora je Slavica Drinić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije

Vrh strane
Vrh strane