Poslovni savet Kreditnog biroa

Članovi Poslovnog saveta Kreditnog biroa su predstavnici sledećih banaka:

  1. Banca Intesa a.d. Beograd
  2. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  3. Erste banka a.d. Novi Sad
  4. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  5. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
  6. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  7. OTP banka a.d. Beograd
  8. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane