Radna grupa za PR banaka

Članovi Radne grupe za PR banaka su stručni predstavnici sledećih banaka:

 1. Addiko banka a.d. Beograd
 2. Adriatic Bank a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Eurobank Direktna a.d. Beograd
 7. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 8. 3 banka a.d. Novi Sad
 9. OTP banka Srbija a.d. Beograd
 10. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 11. Mobi banka a.d. Beograd
 12. Unicredit banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane