Radna grupa za prigovore

Članovi Radne grupe za prigovore su stručni predstavnici sledećih banaka:

  1. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  2. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  3. Banca Intesa a.d. Beograd
  4. OTP banka Srbija a.d. Beograd
  5. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  6. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  7. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

Stručni koordinator rada Radne grupe: Sanja Tomić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije

Vrh strane
Vrh strane