Radna grupa za prigovore

Članovi Radne grupe za prigovore su stručni predstavnici sledećih banaka:

  1. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  2. Sberbank Srbija a.d. Beograd
  3. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
  4. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  5. Banca Intesa a.d. Beograd
  6. OTP banka Srbija a.d. Beograd
  7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  8. Eurobank a.d. Beograd
  9. Komercijalna banka a.d. Beograd

Stručni koordinator rada Radne grupe: Sanja Tomić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije

Vrh strane
Vrh strane