Bezbednost bankarskih klijenata

Bezbednost bankarskih klijenata u današnje vreme predstavlja izazov sa kojim se suočavaju kako banke tako i sami klijenti. Banke dizajniraju svoje sisteme tako da oni obezbede maksimalnu bezbednost podataka i servisa koji se u njima nalaze. Za postizanje ovog cilja banke se upravljaju svetskim standardima, najboljom praksom i aktuelnim preporukama.

Bezbednost se postiže slojevitim pristupom obezbeđivanjem poverljivosti, neporecivosti i dostupnosti za sve elemente sistema.

Kako bezbednost zavisi od svih elementa, tako je i bezbednost krajnjeg korisnika bankarskih usluga oblast kojoj bankari posvećuju posebnu pažnju i o kojoj se više govori u ovom delu sajta.

Zbog želje da se u segmentu bezbednosti pruže što kvalitetniji rezultati banke su pri Udruženju banaka Srbije formirale Odbor za bezbednost, koji između ostalih aktivnosti razmatra i pitanja bezbednosti bankarskih klijenata.

U ovom delu sajta iznosimo preporuke i savete Odbora za bezbednost bankarskim klijentima.

Vrh strane
Vrh strane