Moratorijum prihvatila većina građana i preduzeća

Kategorija: Vesti 10. april 2020

Mogućnost da privremeno zaustave otplatu obaveza prema bankama naišla je na veliko interesovanje građana Srbije, a isto važi i za privredu. Za moratorijum se odlučilo 94% građana koji imaju obaveze prema bankama, dok je nepunih 6% izričito tražilo da nastave sa otplatom, saopštilo je danas Udruženje banaka Srbije.

„Vrlo slično su reagovala i preduzeća. Za moratorijum se opredelilo 92,9% firmi, a 7,1% izjasnilo se da želi i dalje da plaća svoje obaveze. Firme koje su odlučile da nepromenjeno plaćaju obaveze ka bankama su veće kompanije, tako da one čine oko 30% ukupne kreditne zaduženosti privrede“, izjavio je Vladimir Vasić, generalni sekretar UBS.

Predstavljeni podaci su zbirni, odnosno na nivou čitavog bankarskog sektora. Kada se posmatraju banke pojedinačno procenti variraju, ali ne u većoj meri. Svakako se može zaključiti da je velika većina korisnika bankarskih usluga odlučila da primeni zastoj u otplati obaveza.

„Iz ove statistike vidimo da su ljudi želeli da budu oprezni i da su smatrali sigurnijim da se odmah opredele za moratorijum, umesto da čekaju dalji razvoj situacije. To ne znači da su oni zapali u teškoće sa otplatom svojih obaveza prema bankama, već da su reagovali sa namerom da spreče svaki rizik. S obzirom na politiku plata u državnim i javnim službama i uz mere pomoći za preduzetnike, mala i srednja preduzeća, imamo razloga za optimizam i veru da platežna sposobnost neće biti ozbiljnije ugrožena“, dodao je Vasić.

Ukupna suma na koju se odnosi moratorijum iznosi oko 2 milijarde evra, što je podrška bankarskog sektora građanima i privredi da savladaju otežane uslove svakodnevnog života i poslovanja, koji su izazvani epidemijom Covid-19.

Vrh strane
Vrh strane