Konkurs za stipendije 2021.

FONDACIJA ZA STUDIJE NAUKA I UMETNOSTI RASPISUJE NOVI KONKURS

Na osnovu Statuta Fondacije za studije nauka i umetnosti, Upravni odbor raspisuje konkurs za dodelu dve stipendije za studente akreditovanih master akademskih studija za oblast ekonomskih nauka za školsku 2020/2021. godinu.

Stipendija, koju dodeljuje Fondacija za studije nauka i umetnosti, isplaćuje se u 10 jednakih rata, od kojih je svaka u iznosu od 20.000 (dvadeset hiljada) dinara. Rate stipendije se ne isplaćuju za mesece jul i avgust.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti sa akreditovanih master akademskih studija za oblast ekonomskih nauka u Republici Srbiji, koji su prethodno završili osnovne akademske studije i koji su po prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i koji su državljani Republike Srbije.

Rangiranje kandidata vrši se u skladu sa Statutom i Pravilnikom o dodeli stipendija Fondacije i uslovima navedenim u Konkursu. Celokupna procedura za dodelu stipendije, kao i potrebna dokumentacija, detaljno su navedeni u tekstu Konkursa u nastavku.

Konkursna dokumentacija dostavlja se na adresu:

Srpska akademija nauka i umetnosti

Fondacija za studije nauka i umetnosti

Kneza Mihaila 35, 11000 Beograd

sa naznakom za konkurs Fondacije za studije nauka i umetnosti. Alternativno, skenirana dokumentacija može se poslati elektronskim putem na adresu: ljiljana.perovic@sanu.ac.rs.

Rezultate konkursa i konačnu rang listu za 2021. godinu možete pogledati u sledećem dokumentu:

Vrh strane
Vrh strane