EBF

Evropska bankarska federacija
(European Banking Federation - EBF)

Upravni odbor Evropske bankarske federacije je na svojoj 105. sednici održanoj 28. septembra 2007. godine dodelio Udruženju banaka Srbije status pridruženog člana Evropske bankarske federacije počev od 01. oktobra 2007. godine.

EBF je osnovana 1960. godine kao ujedinjeni glas banaka osnovanih u Evropi, i njeno sedište je u Briselu, Belgija. EBF predstavlja, zastupa i promoviše interese poslovnih banaka preko nacionalnih udruženja banaka, ostvarujući tako i šire ciljeve:

  •  Reputacija bankarskog sektora i njegov društveni i ekonomski značaj
  • Podrška politikama EU u promociji jedinstvenog finansijskog tržišta i finansiranja rasta
  • Podrška efikasnosti i konkurentnosti banaka
  • Širenje značaja korporativne društvene odgovornosti bankarskog sektora

Članstvom UBS u EBF omogućava se pravovremena razmena informacija i inicijativa sa bankarskim i finansijskim tržištima Evrope, a time i dalji dugoročni kvalitativni razvoj bankarskog sektora u Srbiji.

Link: www.ebf.eu

Vrh strane
Vrh strane